Ankara Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapıyor!

Ankara Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapıyor!

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından personel alımı yapılıyor. Yapılacak personel alımıyla ilgili detaylara yazımızda yer verdik. Ankara Kalkınma Ajansı bünyesinde istihdam edilmek üzere 2 uzman ve 2 destek personeli alımı yapılacaktır. İşte, detaylar...

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar
 • Türk vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 • Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
Özel Şartlar

Uzman Personel Alımı
 • Java teknolojileri konusunda (JEE, J2SE, EJB 3.x, vb.) en az 5 yıl deneyim sahibi olduğunu belgelemek,
 • JSP, JSF, Primefaces ve Servlet konularında bilgili ve deneyimli olmak,
 • Web servis geliştirme (SOAP, REST, JAX-WS, AXIS, CXF, vb.) konularında deneyimli olmak,
 • Veritabanı ve veri modelleme bilgisine sahip (Oracle Database ve PL/SQL), e. Temel ilişkisel veri tabanı işlemleri, sorgulama, SQL ve PL/SQL konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
 • Hibernate konusunda bilgili ve deneyimli olmak, g. Sürekli entegrasyon araçları, proje takibi ve planlama yazılımları (Jira, Trello, TFS, vb.) ile yazılım geliştirme veya test deneyimine sahip olmak,
 • Kaynak(Source) kontrol araçlarını(SVN, CVS, GIT vb.) kullanmış olmak,
 • Tercihen Angular, ReactJS, VueJs gibi Javascript kütüphanelerinin en az birinde bilgili ve deneyimli olmak,
 • Tercihen Nesne yönelimli programlama ve tasarım desenleri (Design Patterns) konusuna hakim olmak,
 • Tercihen SOA teknolojileri ile geliştirilmiş projede çalışmış olmak,
 • Tercihen Muhasebe veya Proje Yönetim Süreci yazılımlarında görev almış olmak, m. Tercihen Çevik yöntemler kullanılan projelerde çalışmış olmak
Destek Personel Alımı
 • 35 yaşını doldurmamış olmak,
 • En az B sınıfı sürücü ehliyetine sahip olmak ve aktif olarak araç kullanabilmek,
 • Bankacılık, mali kontrol, insan kaynakları yönetimi, bilgi ve belge yönetimi, muhasebe ve finansal raporlama alanlarından birinde asgari 5 (beş) yıl iş tecrübesi sahibi olup bunu belgelendirmek.
Başvuru Şekli Ve Tarihi

Başvurular 9 Kasım 2020 tarihinde başlayıp 20 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecektir. Başvurular ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresi üzerinden Ankara Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylı bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski