Ankara Üniversitesi İŞKUR Vasıtasıyla 134 Sürekli İşçi Alımı Yapıyor!


Ankara Üniversitesi Hastanesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 134 sürekli işçi alımı yapacağı duyuruldu. İŞKUR Vasıtasıyla yapılacak alımda, başvuru şartları belirtildi.

Ankara Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Genel Başvuru Şartları
  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
  • 18 yaşını tamamlamış olmak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
  • Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak.
  • Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.
  • İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
  • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
Başvuru Şekli, Yeri ve Tarihi

Başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurularını 12 Ekim 2020 tarihi ile 16 Ekim 2020 tarihleri arasında İŞKUR internet adresi (www.iskur.gov.tr) üzerinden online olarak yapmaları gerekmektedir.

İlanın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski