Ankara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uzman Alımı Yapıyor!

Ankara Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Uzman Alımı Yapıyor!

Zaman zaman personel alımıyla gündeme gelen Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı şimdilerde ise uzman alımı yapacağını açıkladı. İŞKUR'un Kamu Memur İlanları kısmında yer alan alımla ilgili detaylar belli oldu. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

Genel Şartlar 

 • Devlet memurları kanununun 48. maddesindeki genel koşulları taşımak
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak, 
 • Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlardan dolayı mahkum olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak 

Özel Şartlar 

 •  Başvuru formu (fotoğraflı ve imzalı) 
 •  Lisans diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin fotokopisi 
 • 2018 KPSS P3 sonuç belgesi  
 • Yabancı Dil Bilgisi seviyesini gösteren belge 
 • Özgeçmiş Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığını gösteren belge 

Başvuru Tarihi ve Şekli 

Başvurular 9 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek olup yukarıda yer alan belgeleri Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (Personel Dairesi Başkanlığı) Üniversiteler Mahallesi 1600.Cadde No: 10 06800 Bilkent/Ankara adresine posta ile göndererek tamamlanacaktır. 

Başvuru Sonuçlarının Duyurulması 

Başvurular incelendikten sonra uygun görülen adayların 2018 yılı KPSSP3 puanı esas alınarak en yüksek puandan başlanarak sıralanıp sözlü sınava girmeye hak kazananlar listesi, sınav yeri ve tarihi www.yok.gov.tr adresi üzerinden belirtilecektir. Adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski