Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personel Alımı Yapıyor! Başvuru Şartları Belli Oldu...

 


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan ilan ile istihdam edilmek üzere 10 personel alımı yapılacağı duyuruldu. Yayımlanan ilanda KPSS Puanı ile veya KPSS Şartsız alım yapılacağı belirtildi. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda farklı kadrolarda çalıştırılmak üzere Bilişim Personeli Alımı yapılacağına değinildi. 

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak? 

 • Kıdemli Sistem Uzmanı 1 Kişi, 
 • Sistem Uzmanı 2 kişi, 
 • Veritabanı Yönetimi Uzmanı 1 kişi, 
 • Yazılım Geliştirme Uzmanı 2 kişi, 
 • Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı 1 kişi, 
 • Siber Güvenlik Uzmanı 1 kişi,
 • Ağ Uzmanı 1 kişi, 
 • Proje yöneticisi 1 kişi olmak üzere toplamda 10 kişi alım yapılacaktır. 

Başvuru Şartları Nelerdir? 

Genel Şartlar 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.
 2. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca Kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 3. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda aylık brüt sözleşme ücret tavanı 2 (iki) kat olarak belirlenenler için en az 3 (üç) yıllık, 3 (üç) kat olarak belirlenenler için en az 5 (beş) yıllık ve 4 (dört) kat olarak belirlenenler için en az 10 (on) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınacaktır.
 4. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel en az 2 (iki) programlama dili bildiğini belgelemek.
 5. Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.
 6. Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katına veya 4 katına kadar olan pozisyonlara başvuruluyor ise aşağıdaki şartları karşılamayanlar 2 (iki) kat olarak başvurmuş kabul edilecektir.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler 

 • Başvuru Formu
 • Mesleki Çalışma Sürelerini Gösteren Belge
 • KPSS Sonuç Belgesi 
 • Mezuniyet Belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi 
 • Sertifikalar 

Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular 26 Ekim 2020 tarihinde başlayacak olmakla beraber en geç 6 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını istenilen belgelerle beraber Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.  


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bilişim Personeli Alımı İlanının tam metni için tıklayınız.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski