Merkez Bankası 75 Personel Alımı Yapıyor! İşte, Detaylar...

Merkez Bankası 75 Personel Alımı Yapıyor! İşte, Detaylar...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası zaman zaman yaptığı personel alımıyla gündemimize gelmektedir. Merkez Bankası tarafından yayımlanan son ilanda 60 Uzman Yardımcısı ve 15 Araştırmacı alımı yapılacağı belirtildi. İşte, detaylar...

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?

İstanbul ve Ankara Merkez Bankasında görev yapmak üzere 60 Uzman Yardımcısı ve 15 Araştırmacı alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
 • karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 • Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
 • Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.
Özel Şartlar
 • 01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.
 • Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.
 • En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan lisans veya yüksek lisans programlarında eğitimini tamamlamış olmak.
 • 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
 • 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sınavından (CAE) B ve üzeri veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.
Başvuruda İstenilen Belgeler
 • Fotoğraf
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
 • Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)
 • Özgeçmiş
Başvuru Şekli

Başvurular 28 Ekim 2020 tarihine kadar bankanın resmi internet sitesinde olan insan kaynakları sayfasından insankaynaklari.tcmb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Uzman Yardımcısı Personel Alım Detayları İçin TIKLAYINIZ.

Araştırmacı Kadrosu Personel Alım Detayları İçin TIKLAYINIZ.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski