O Üniversite Akademik Personel Alımı Yapacağını Açıkladı! Şartlar Belli Oldu..!

O Üniversite Akademik Personel Alımı Yapacağını Açıkladı! Şartlar Belli Oldu..!

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere akademik personel alımı yapılacağı açıklandı. Yapılacak personel alımıyla ilgili başvuru şartları belli oldu. 

Başvuru Şartları Nelerdir?

1 - Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.

2 - ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarım kanıtlamaları halinde Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)

3 - Ön değerlendirme ve Nihai değerlendirme aşamalarında Lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100 ‘lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

4 - Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Hangi Kadroda Alım Yapılacak?

Öğretim Görevlisi

Bu kadroya başvuracak adayların en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olma şartı aranacaktır.

Meslek yüksek okullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlara:

En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır. 
Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
Muafiyet alanıyla ilgili iki yıl tecrübe olması halinde ALES muafiyeti uygulanacaktır.

Başvuruda İstenilen Belgeler Nelerdir?

 • Dilekçe (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)
 • Başvuru Formu (HMKU/İdari/Daire Başkanlıkları/Personel Daire Başkanlığı/Belge ve Formlar kısmından indirilebilir)
 • Özgeçmiş.
 • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge veya E-Devlet çıktısı.
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Lisans/Lisansüstü diplomaların veya Geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya E-Devlet çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösterir onaylı belge)
 • Lisans/Lisansüstü transkript belgeleri.(onaylı) veya E-Devlet çıktısı.
 • 2 adet fotoğraf
 • ALES Belgesi (Geçerliliği devam eden)
 • Yabancı Dil Belgesi.
 • Onaylı Hizmet Belgesi (E-Devletten alınabilir.) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getirecektir.)
 • Muafiyet durumunu gösterir belge (Merkezi Sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenler için.)
 • İlanda belirtilen niteliği taşıdığını gösterir belge.
 • Adli Sicil Belgesi veya E-Devlet çıktısı.

Başvuru Tarihi ve Yeri

Başvurular 9 Ekim 2020 tarihinde başlayıp 23 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecektir. Başvurusu kabul edilen kişiler 2 Kasım 2020 tarihinde bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Olumlu olarak değerlendirilen adaylar 5 Kasım 2020 tarihinde sınava tabi tutulacak ve sınav sonuçları da 10 Kasım 2020 tarihinde www.mku.edu.tr adresi üzerinden açıklanacaktır.

İlahiyat Fakültesi ve Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyeliğine başvuru yapmak için istenilen belgeleri Tayfur Sökmen Kampüsü Alahan/Antakya/Hatay'a,

Kırıkhan Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyeliğine başvuru yapmak için istenilen belgeleri Gazi Mahallesi Alparaslan Türkeş Bulvarı Kırıkhan/ Hatay adresine teslim edilmesi gerekmektedir.

Belgeler eksiksiz olarak posta yoluyla belirtilen adrese son başvuru tarihine kadar teslim edilebilir. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekir. Eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski