Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı KPSS'siz ve KPSS'li Personel Alımı Yapıyor!


Sanayi Bakanlığına bağlı olarak çalışma gösteren Kalkınma Ajansı bünyesinde çalıştırılmak üzere personel alımı yapılıyor! İşte, detaylar...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı olan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bünyesindeki personel eksikliğini karşılamak üzere farklı kadrolarda ve niteliklerde personel alımı yapılıyor.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılıyor?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,1 İç Denetçi ve 6 Uzman Personel kadrolarında personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar
  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  • Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
İç Denetçi İçin Özel Şartlar

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmak, b) Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde, İngilizce dilinden YDS’den asgari 60 puan veya uluslararası geçerliliği bulunan başka bir sınavdan asgari 60 puana karşılık gelen bir puan almış olmak, c) Kamuda veya özel sektörde denetim elemanı olarak en az beş yıl çalışmış olmak, ç) Kamu iç denetim sertifikası veya uluslararası eş değerliği bulunan iç denetim sertifikalarından birine sahip olmak.

Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart

KPSS Puanı ile Başvuracak Adaylar

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personel dâhil uzman personelin, 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıda 3‘üncü maddede yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 puan almış olmaları gerekmektedir.

KPSS’ye Girme Şartı Aranmaksızın İş Tecrübesi ile Başvuracak Adaylar

Başvuru tarihi itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak şartıyla, kamu kesimi veya özel kesimde aşağıdaki konularda belgelendirilebilecek şekilde en az 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak gerekmektedir.

a) Planlama, programlama,

b) Proje üretimi, tasarımı ve yönetimi,

c) Strateji geliştirme, strateji yönetimi,

ç) İzleme ve değerlendirme

d) Tanıtım, danışmanlık,

e) Şehircilik ve çevre,

f) Araştırma-geliştirme,

g) Bilgi ve iletişim teknolojileri,

ğ) Finansman,

h) İnsan kaynakları yönetimi,

ı) Uluslararası ticaret.

Hukuk Müşavirliğinden Sorumlu Uzman Personel İçin Aranan Özel Şart

Hukuk müşavirliğinden sorumlu uzman personelin, yükseköğretim kurumlarının dört yıllık hukuk fakültelerinden veya buna denk olduğu YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir.

Başvuru Şekli, Tarihi ve Yeri

Başvurular, 16/11/2020 tarihinden başlayarak 30/11/2020 tarihi saat 23.59'a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

İlan Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski