Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapıyor!


Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığında İstihdam Edilmek üzere 15 sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacaktır.

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?
  • Veri Tabanı Yönetim Uzmanı,
  • Yazılım Geliştirme Takım Lideri ve Çözüm Mimarı,
  • Kıdemli CBS Yazılım Geliştirme Uzmanı,
  • Linux Sunucu Uzmanı,
  • Ağ ve Güvenlik Uzmanı,
  • Sistem Uzmanı,
  • Yazılım Geliştirme Uzmanı,
  • Mobil Uygulama Geliştirme Uzmanı,
Başvuru Şartları Nelerdir?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak.

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece Bürüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı ücret pozisyonları için başvurabilirler)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda; – Ücret tavanı 2 (iki) katı olanlar için en az 3 (üç)yıllık, – Ücret tavanı 3 (üç) ve 4 (dört) katı olanlar için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

Başvuru Şekli

İlana başvurular 2 Kasım ile 9 Kasım tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar başvurularını (https://sinavbasvuru.tkgm.gov.tr/girisgecis.aspx?id=pdb) internet adresinden yapılacak ve istenilen belgeler taranılarak elektronik ortama aktarılması sureti ile gerçekleştireceklerdir.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski