TÜBİTAK, TÜSSİDE Bünyesinde Çalıştırmak Üzere Personel Alımı Yapıyor! Hangi İllerde Alım Yapılacağı Belli Oldu..!

TÜBİTAK, TÜSSİDE Bünyesinde Çalıştırmak Üzere Personel Alımı Yapıyor! Hangi İllerde Alım Yapılacağı Belli Oldu..!

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı tarafından yayımlanan ilanda TÜSSİDE bünyesinde çalıştırılmak üzere 32 Ar-Ge 2 Uzman personel alımı yapılacağı açıklandı. Açıklanan personel alım ilanında başvuru süreci ve başvuru yapacak adaylar için detaylar aktarıldı. 

TÜBİTAK Hangi İllere Alım Yapacak? 

TÜBİTAK, Kocaeli TÜSSİDE bünyesinde çalıştırılmak üzere en az ön lisans mezunu 34 personel alımı yapılacaktır. Yapılacak alımla ilgili detaylar aşağıda yer almaktadır. 

TÜBİTAK Hangi Kadrolarda Alım Yapacak?

Ar-Ge Personeli

Ar-Ge Personeli kadrosunda çalıştırılmak üzere 32 personel alımı yapılacaktır. Yapılacak personel alımlarında Lisans bölümlerinin Endüstri Mühendisliği, Sistem Mühendisliği, İktisat, İşletme Mühendisliği, Ekonomi, Ekonometri veya Finansal Ekonometri bölümlerinden mezun olma şartı aranacaktır. 

Uzman 

Uzman kadrosunda çalıştırılmak üzere 2 personel alımı yapılacaktır. Yapılacak uzman alımında Lisans Bölümlerinin Çalışma Ekonomisi, Endüstri İlişkileri, İşletme, İktisat, Ekonomi, Kamu Yönetimi veya Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümlerinden mezun olma şartı ayrıca alanında doktora mezunları için en az 1 yıl, yüksek lisans mezunları için en az 2 yıl, lisans mezunları için en az 3 yıl İnsan Kaynakları kadrosunda tecrübe sahibi olma şartı aranacaktır. 

TÜBİTAK Personel Alımı Başvuru Şartları Nelerdir? 

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmamak.

b) Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerlikle ilişiği bulunmamak.

c) Gerektiğinde vardiyalı çalışabilmek.

d) Araştırma ve problem çözme yeteneğine sahip olmak.

e) Analitik düşünebilen, değişime ve gelişime açık,

f) Ekip çalışmasına yatkın, araştırmaya istekli, proje çalışanları ile iyi iletişim kurabilmek ve uyumlu çalışmak, iş disiplinine uygun davranışlara sahip olmak, yeniliklere açık olmak.

g) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

h) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal   düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

i) Yurtiçi ve yurtdışı seyahat konusunda bir engeli bulunmamak.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler Nelerdir? 

  • Üniversiteye Giriş Sınavı Sonuç Belgesi,
  • Üniversiteye Giriş Sınavı Yerleştirme Belgesi,
  • Özgeçmiş,
  • YÖK Mezun Belgesi,
  • Deneyimi olan adaylardan Çalışma belgesi,
  • Askerlik durumunu gösterir belge, 
  • Ön lisans diploma veya çıkış belgesi, 
  • Yükseköğretim Mezun Belgesi, 
  • Askerlik durumunu gösterir belge 
Başvuru Şekli 

Başvuru için gereken koşullar ve tüm duyurular www.tubitak.gov.tr adresi üzerinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve ayrıca Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır. Başvurular https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr adresi üzerinden istenilen evraklarla beraber yapılacaktır. Sonuçlar yine aynı sayfa üzerinden açıklanacaktır. 

İlan Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski