Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünde Çalıştırılmak Üzere Sürekli İşçi Alımı Yapıyor!


Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğünde istihdam edilmek üzere 10 Güvenlik Görevlisi, 20 Temizlik Görevlisi alımı yapılacaktır. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?Başvuru Şartları Nelerdir?

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak. 
 2. 18 yaşını doldurmuş olmak. 
 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 4.  Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak. 
 5. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, 
 6. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak, 
 7. Askerlik ile ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak ) 
 8. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak. 
 9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak. 
 10. Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 
 11. Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır. 
 12. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktı
Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 16 Kasım 2020 tarihi ile 20 Kasım 2020 tarihleri arasında Alanya İş Kurumu İlçe Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresine yapılacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ


Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski