Dicle Kalkınma Ajansı 9 Memur Alımı Yapıyor!


Dicle Kalkınma Ajansı bünyesinde istihdam edilmek üzere 7 Uzman, 1 Hukuk Müşaviri, 1 İç Denetçi olmak üzere toplam 9 personel alımı yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler
  • Özgeçmiş ve Fotoğraf,
  • Diploma ve Mezuniyet Belgesi,
  • KPSS Sonuç Belgesi,
  • Adli Sicil Kaydı,
  • Askerliğini yapmış, muaf veya en az erteletmiş olduğunu gösteren belge,
Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular 14 Aralık 2020 tarihi ile 25 Aralık 2020 tarihi arasında ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski