Gazi Üniversitesi En Az İlkokul Mezunu Sürekli İşçi Alım Duyurusu Yaptı!


Gazi Üniversitesi Hastanesi bünyesinde istihdam edilmek üzere İŞKUR vasıtasıyla sürekli işçi alımı yapılacağı duyuruldu. Yapılacak alımlarla ilgili detaylar belli oldu.

Gazi Üniversitesi Hastanesi Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapacak?

Başvuru Şartları

Genel Şartlar

 • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
 • Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.
 • İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan – sınav sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
Özel Şartlar
 • Adayların Ankara ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.
 • Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekanda çalışmasına engel durumunun olmaması
 • Adayların en fazla 35 yaşında olmaları
 • Adaylar, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel şartlara haiz olması gerekmektedir.
Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvuru yapmak isteyen kişilerin 13 Kasım tarihine kadar İŞKUR'un resmi internet sitesi olan www.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvuru yapması gerekir.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski