Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü 5 Sürekli İşçi Alımı Yapıyor!

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü 5 Sürekli İşçi Alımı Yapıyor!

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere farklı kadrolarda 5 sürekli işçi alımı yapılıyor. Yapılacak alımla ilgili kadrolar ve şartlar belli oldu.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?
Başvuru Şartları Nelerdir?

  •  2527 Sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 
  • 18 yaşını tamamlamış olmak, 
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (askerlik çağına gelmemiş bulunmak, yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 
  • Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekir. 
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak, 
  • Alınacak işçilerin deneme süresi altmış gün olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir. 
  • Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun olmaması gerekir. 
Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular İŞKUR'un web sitesi olan hakkari.iskur.gov.tr adresi üzerinden 17 Kasım 2020 ile 21 Kasım 2020 tarihleri arasında posta yoluyla veya şahsen yapılacaktır. 

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski