Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü 62 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!


Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 60 Hemşire, 2 Ebe olmak üzere 62 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Yapılacak personel alımıyla ilgili detaylar belli oldu.
Başvuru Şartları Nelerdir?

a) Türk Vatandaşı olmak, 

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 

e) 657 sayılı kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak, 

g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

Başvuru Şekli ve Yeri

Başvurular ilan Resmi Gazetede yayımlandıktan sonra üniversitenin web sayfasında www.hkmu.edu.tr ve www.mku.edu.tr adresinde ilan edilecek link üzerinden e-devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.


Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski