İŞKUR Vasıtasıyla Kırklareli Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Yapıyor!

İŞKUR Vasıtasıyla Kırklareli Üniversitesi Sürekli İşçi Alımı Yapıyor!

İŞKUR Vasıtasıyla Kırklareli Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere Temizlik Hizmetleri Kadrosuna 18 ile 35 yaş arası sürekli işçi alımı yapılacaktır. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu.

Başvuru Şartları Nelerdir?
  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü veya 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan olmak
  • Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
  • Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
  • Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
  • Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak),
  • Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak, 
  • İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak, şartları aranır.
Başvuru Şekli

Başvurular başlamış olmakla beraber 13 Kasım 2020 tarihine kadar Kırklareli Çalışma ve İş Kurumu il Müdürlüğüne ya da www.iskur.gov.tr adresine başvuru yapılması gerekir.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski