İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Eri Alımı Yapıyor!


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 250 adet itfaiye eri alımı yapılacağına değinildi. İşte detaylar...

Başvuru Şartları
  • Türk vatandaşı olmak. 
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. 
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
Başvuru Yeri ve Tarihi

Başvurular 27 Aralık 2020 tarihi ile 3 Ocak 2021 tarihi arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurularak imzalanan başvuru formuyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi Yenikapı Etkinlik Alanı Cerrahpaşa Mahallesi Kennedy Caddesi No:46 Fatih İstanbul adresine yapılacaktır.

İlanla ilgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.
Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski