Kafkas Üniversitesi, 52 Sürekli İşçi Alımı Yapacak!

Kafkas Üniversitesi, 52 Sürekli İşçi Alımı Yapacak!

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 52 sürekli işçi alımı yapılacaktır. Yapılacak alımlar Noter kura çekimiyle yapılacak olup herhangi bir sınava tabii tutulmayacaktır.

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine 11 Güvenlik Görevlisi, 9 Temizlik Görevlisi ve 32 Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı alımı olmak üzere toplam 52 kişi alım yapacaktır.

Başvuru Şartları
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
  • Askerlik ile ilişiği olmamak.(yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak.)
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  • Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri tazminatsız olarak feshedilecektir.
  • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.
  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.
  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
  • bendinin (1), (4), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
Başvuru Tarihi ve Şekli

Başvurular başlamış olmakla beraber 13 Kasım 2020 tarihine kadar İŞKUR internet sitesi üzerinden online olarak ya da İŞKUR Hizmet noktalarından yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski