Karacadağ Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapıyor!


Karacadağ Kalkınma Ajansı bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılıyor. Yapılacak personel alımıyla ilgili detaylar belli oldu. Yapılacak alımlarda 1 İç Denetçi ve 6 Uzman Personel Alımı Yapılacaktır.

Başvuru Şartları Nelerdir?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak, 

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, 

f) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, şartları aranır. 

g) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

Sınav ve Başvuru Takvimi

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ
Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski