Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Personel Alım İlanı Yayımladı!


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere 47 Personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılacak alımlarla ilgili detaylar belli oldu.

Alım Yapılacak Kadrolar

Deniz Trafik Operatörü 20 Kişi, Kılavuz Kaptan 20 Kişi, Kaptan 5 Kişi, Mühendis 6 Kişi, Büro Personeli 1 Kişi, Gemici 15 Kişi alınacaktır.

Başvuru Genel Şartları Nelerdir?
  • Türk vatandaşı olmak,
  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı iki yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Düzgün ve akıcı konuştuğunu hastaneden alınmış belge ile ispatlamak
  • Uzakyol Kaptanı yeterlik belgesine sahip olmak ve anılan belge ile en az bir yıl kaptanlık yaptığını deniz hizmet belgesi ile belgelemek
  • Kuruluşça yapılacak mülakat sınavına kadar ibraz edilmek üzere; İngilizce dil bilgisine yönelik ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az 60 puan almak veya ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen yabancı dil belgesine sahip olmak ya da GASM tarafından düzenlenen Denizcilik İngilizcesi sınavından en az 75 veya kılavuz kaptan yeterliği ile fiili olarak herhangi bir kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak çalışıyor olmak.
  • Herhangi bir sosyal güvenlik Kurumundan emekliye ayrılmış olmamak.
  • Bu kapsamda işe alınacak aday, Deniz Trafik Operatörü adayı olarak işe başlatılır.
  • Deniz Trafik Operatörü adayı olarak göreve başlatılacak personelden Gemi Trafik Hizmetleri Sistemlerinin Kurulmasına ve İşletilmesine İlişkin Yönetmeliği göre ilgili düzenlemeler kapsamında İdarece belirlenecek görevbaşı eğitimini görev alacağı hizmet bölgesindeki gemi trafik hizmetleri otoritesinin gözetiminde başarıyla bitiremeyenlerin iş sözleşmeleri 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca fesholunur.
Başvuru Şekli

Başvuru yapacak adayların www.iskur.gov.tr adresi üzerinden veya Türkiye İş Kurumu Hizmet Merkezlerine gidilerek şahsen başvuru yapmaları gerekir.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski