Manisa Celal Bayar Üniversitesi 46 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!


Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü 46 Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımladı. Yayımlanan ilanla ilgili detaylar belli oldu.

Hangi Kadrolarda Alım Yapılacak?


Başvuru Şartları Nelerdir?

a) T.C. Vatandaşı olmak. 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak. 
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak. 
e) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 18 Kasım 2020 tarihi ile 24 Kasım 2020 tarihleri arasında Üniversitenin ilan.mcbu.edu.tr adresi üzerinden online başvuru şeklinde yapılacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.
Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski