Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı Yayımladı!


Sakarya Üniversitesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere sürekli işçi alımı yapılacaktır. İnşaat İşçisi, Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı, Temizlik Görevlisi kadrolarında personel alımı yapıyor!
Başvuru Şartları Nelerdir?

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak. 
  • 18 yaşını tamamlamış olmak. 
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. 
  • Kamusal haklardan mahrum bulunmamak. 
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan, emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alıyor olmamak. 
  • Sınavda başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu sağlık raporu ile belgelendirmek. 
  • Sınava Müracaat edebilmek için ilanın açıldığı ilçede ikamet ediyor olmak.
  • Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak. 
  • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. 
  • İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecek olup 2 ay deneme süresi uygulanacaktır.
Başvuru Şekli

Başvurular 16 Kasım 2020 ile 20 Kasım 2020 tarihleri arasında www.iskur.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski