TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Şoför Alımı Yapıyor!

TBMM Kamu Denetçiliği Kurumu Şoför Alımı Yapıyor!

Kamu Denetçiliği Kurumu bünyesinde istihdam edilmek üzere 5 Destek Personeli yani Şoför kadrosunda personel alımı yapılacaktır. İşte, detaylar...

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak, 

b) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 

c) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak, 

d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış ya da muaf olmak, 

e) İlana konu hizmeti gerçekleştirmeye ve Türkiye’nin her yerinde görevini yapmaya engel teşkil edecek bir rahatsızlığı ya da engeli bulunmamak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan adayların tam teşekküllü hastaneden alınmış şoför olarak görev yapabileceğine dair sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri gerekecektir.) 

Özel Şartlar

a) Lise dengi okul mezunu olmak,

b) En az D sınıfı (önceki sınıflandırmaya göre E sınıfı) sürücü belgesine 3 yıldan fazla süredir sahip olmak, 

c) En az 3 yıl makam şoförü veya şoför olarak çalışmış olmak, 

d) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak, 

e) Ehliyetine herhangi bir sebeple el koyulmamış, alkol veya uyuşturucu kullanımı nedeniyle işlem yapılmamış olmak, 

f) Psikoteknik değerlendirme belgesine sahip olmak, 

g) SRC 2 belgesine sahip olmak;

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler 

1- T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı) 

2- 1 adet fotoğraf, 

3- Müracaat tarihinin son günü itibariyle en az 3 yıl makam şoförü veya şoför olarak görev yaptığını gösteren SGK dökümü, 

4- 2018-KPSS (B grubu) P94 puan türünü gösterir sonuç belgesi, 

5- Özgeçmiş (Elle yazılmış, imzalanmış), 

6- Sürücü belgesi fotokopisi, (tek sayfada önlü-arkalı) 

7- Mezun olunan okuldan alınan diploma fotokopisi, 

8- Ehliyetine ilişkin e-Devlette yer alan sürücü ceza bilgisi barkodlu belge sorgulama kısmından oluşturulacak son 5 yıllık ceza bilgisini gösterir belge, 

9- Psikoteknik değerlendirme belgesi, 

10- Adli sicil belgesi (Başvuru tarihi itibariyle güncel tarihli, E-Devletten alınan belge kabul edilecektir.), 

11-SRC 2 belgesi, (Bakanlık onaylı) Önemli Not: Yukarıda yer alan belgelerin tamamı (fotoğraf hariç - jpeg formatında yüklenebilir) taratılarak pdf formatında sisteme yüklenecektir.

Başvuru Şekli

Başvuruların 15 gün içerisinde istenilen belgelerle beraber www.ombudsman.gov.tr adresine yapılması gerekmektedir.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski