Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi KPSS Şartı İle Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi KPSS Şartı İle Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde çalıştırılmak üzere 33 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Yapılacak personel alımıyla ilgili detaylar belli oldu!

Hangi Kadrolarda Personel Alımı Yapılacak?

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 33 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Alım yapılacak kadrolar belli oldu. İşte, alım yapılan kadrolar:
 • Eczacı 1 Kişi,
 • Hemşire 20 Kişi,
 • Biyolog 1 Kişi,
 • Fizyoterapist 1 Kişi,
 • Sağlık Teknikeri 3 Kişi,
 • Diğer Sağlık Personeli 2 kişi,
 • Röntgen Teknisyeni 5 kişi,
Başvuru Şartları Nelerdir? 

Genel Şartlar 

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.

e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

1 - KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS P3, Önlisans mezunları için 2018 yılı KPSS P93, Ortaöğretim mezunları 2018 yılı KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)

2 - Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

3 - Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.

4 - Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler" hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler
 •  Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).
 •  Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (E-devletten alınabilir).
 •  KPSS sınav sonuç belgesi
 •  Fotoğraf
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
 • SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
Başvuru Yeri ve Şekli

Başvurular 15 gün içerisinde www.nku.edu.tr adresine online olarak yapılacaktır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski