Iğdır Üniversitesi, Sürekli İşçi Alımı Yapıyor!Iğdır Üniversitesi İŞKUR Üzerinden en az ilkokul mezunu sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

Başvuru Şartları Nelerdir?
  • En az ilkokul mezunu olmak.
  • Başvurunun son gün itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak. 35 Yaşından gün almamış olmak.
  • En az B sınıfı sürücü ehliyet belgesine sahip olmak.
  • Iğdır il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
  • Peyzaj ile ilgili Önlisans/lisans programlarının birinde mezun olmak veya Bağ Bakımı, Peyzaj, Peyzaj Bahçıvanı, Bahçıvanlık, Uygulamalı Bahçıvanlık veya bağ bahçe işleri ile ilgili belge veya sertifikalardan birine sahip olup bu belgelerle ilgili 24 ay sigortalı olarak çalıştığını belgelendirmek.(SGK Hizmet dökümüyle belgelendirmek.)
  • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı fotokopisi

2. İkametgâh Belgesi (Kare kodlu veya barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

3. 2 adet vesikalık fotoğraf

4. Adli Sicil Belgesi (Kare kodlu veya barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. Diploma veya mezuniyet/sertifika belgesi. (Kare kodlu veya barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6. Erkek adaylar için askerlik belgesi. (Kare kodlu veya barkotlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

7. Ehliyet fotokopisi

8. SGK Hizmet döküm cetveli veya sigortalı çalıştığına dair belge.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Adaylardan istenilen belgeler 14 Aralık ile 17 Aralık tarihleri arasında Iğdır Üniversitesi Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ
Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski