Kırşehir Akçakent Belediyesi Memur Alımı Yapıyor!


Kırşehir Akçakent Belediyesi Büro Personeli alımı yapıyor. Yapılacak alımlarla ilgili detaylar belli oldu.

Başvuru Şartları

Genel Şartlar

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. İşkurda ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen branşlarda istenilen belgelere sahip olmak.

4. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

5. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisaklı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak).

8. Sözlü Sınavdan başarılı olan adayların, çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında ve görevini devamlı olarak yapmasında bir sakınca olmadığına dair durumunu Tam teşekküllü hastaneden alınan sağlık raporu ile belgelendirmek.

9. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

10. İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlamak.

11. Akçakent ilçe sınırları içerisinde İkamet etmek.

Özel Şartlar
  • 657 Devlet Memurları Kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.
  • En az lise mezunu olmak.
  • İlan tarihi itibariyle 40 yaşından gün almamış olmak.
  • Temel Muhasebe Katılım belgesine hak kazanmış olmak.
  • Bilgisayar Operatörlük kursunu en az 120 saat bitirmiş olmak.
  • Büro İşçisi olarak en az 24 ay İş tecrübesi olmak.(Sgk kayıtları baz alınacak)

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular başlamış olmakla beraber katılmaya hak kazanan kişilerin başvuru yaptığı meslekle alakalı istenilen belgeleri 22 Aralık 2020 tarihine kadar Akçakent Belediyesine teslim etmesi gerekir.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski