Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Büro Personeli Alımı İlanı


Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Büro Personeli Alımı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü yeni yayımladığı ilan ile bünyesinde çalıştırmak üzere 2 büro personeli alımı yapacağını duyurdu. İşte ilan metni;Söz konusu ilan kapsamında durumu talep şartlarına uygun adaylar, başvurularını Türkiye iş Kurumu web sayfası açık iş ilanları kısmından elektronik ortamda ya da Türkiye iş Kurumu Hizmet Merkezlerine şahsen giderek başvuru yapabileceklerdir. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne yapılacak başvurular geçersiz olacaktır.

Türkiye iş Kurumunca aday listelerinin, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne gönderilmesine müteakip aday listeleri, sözlü sınav/mülakat yeri, saati ve tarihi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası "Haberler ve Duyurular" https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular kısmından ilan edilecektir.

Türkiye iş Kurumundan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bildirilecek aday listelerinde, ilan edilen başvuru şartlarını sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
  • Büro Personeli (Memur) sınav konuları ve puanlama esasları aşağıda belirtilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (20 Puan)

Atatürk ilke ve İnkılap Tarihi (20 Puan)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü görevleri (20 Puan)

Mesleki bilgi ve Yeterliliğin ölçülmesine ilişkin konular (40 Puan) olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması şarttır. Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurum tarafından yapılan sözlü sınav puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve kurumun internet sitesinde ilan edilecektir. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. Sınav sonuçları Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sayfası, "Haberler ve Duyurular (https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/haberler_duyurular) kısmından ilan edilecektir. Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski