Merkez Bankası Güvenlik Görevlisi ve Teknisyen Alımı Yapıyor!


Merkez Bankası tarafından 30 Güvenlik Görevlisi ve 40 Teknisyen alımı yapılacaktır. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu.

Başvuru Şartları Nelerdir?
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak.
 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
 • Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh sağlığına sahip olmak.
 • Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.
 • 01.01.1989 ve daha sonra doğmuş olmak.
 • Askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak. (Erkek adaylar için)
 • 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Lisans) en az 60 KPSSP1 puanı almış olmak. (Lisans mezunu adaylar için.) – 2018 yılında yapılan veya 2020 yılında yapılacak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 60 KPSSP93 puanı almış olmak. (Ön Lisans mezunu adaylar için.)
 • Özel Güvenlik Eğitim Sertifikasına (Silahlı) sahip olmak.
 • En az 175 cm. boyunda olmak. (Uygulamalı sınav öncesi boy ölçümü tarafımızca yapılacak, bu şartı sağlamayanlar uygulama sınavına alınmayacaktır.)
Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler
 • Fotoğraf,
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesi,
 • Sınav Sonuç Belgesi (KPSS),
 • Terhis Belgesi,
 • Özel Güvenlik Eğitim Sertifikası (Silahlı) veya Kimlik Kartı (Silahlı).
Başvuru Tarihi

Güvenlik görevlisi ve teknisyen alımına başvurular 14 Aralık 2020 tarihine kadar insankaynaklari.tcmb.gov.tr adresinden yapılacaktır.

Teknisyen Alımı Detayları İçin TIKLAYINIZ.

Güvenlik Görevlisi Alımı Detayları İçin TIKLAYINIZ.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski