Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!


Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tekniker, Teknisyen ve Sağlık Teknikeri kadrolarında sözleşmeli personel alımı yapıyor. Yapılacak alımla ilgili detaylar belli oldu. 


Başvuru Şartları Nelerdir?

1 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

2 – Sağlık Teknikeri ve Tekniker unvanlı pozisyonlara başvuracakların ön lisans düzeyinde 2020/KPSS’ye; Teknisyen unvanlı pozisyona başvuracakların ortaöğretim düzeyinde 2018/KPSS’ye girmiş olmaları,

3 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

4 – Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek Madde 1 “… Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” şartını sağlıyor olmak,

5 – 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru İçin Gereken Evraklar

1 – Başvuru Formu (http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilebilir.)

2 – Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir. Diğer türlü ibraz edilecek diploma veya mezuniyet belgesinin aslı mutlaka idare tarafından görülecek ve fotokopisi alınacaktır.),

3 – Nüfus cüzdanı örneği (aslı idarece görülecektir),

4 – 2 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),

5 – Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

6 – Adli sicil kaydı (e-Devlet’ten barkodlu belge oluşturularak alınabilir),

7 – Ön lisans düzeyindeki başvurular için 2020/KPSS, Ortaöğretim düzeyindeki başvurular için 2018/KPSS Sonuç Belgesi,

8 – İstenen Alanlar İçin Tecrübeli Olduğunu Gösterir Belge (SGK hizmet dökümü ve çalışmış olduğu Kurum/Firmadan alınan onaylı belge)

9 – Vardiyalı sistemde çalışmalarına engel olmadığına ilişkin sağlık raporu.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 7 Aralık ile 21 Aralık tarihleri arasında istenilen belgelerle beraber Personel Daire Başkanlığına elden yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ.


Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski