Safranbolu Belediye Başkanlığı Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımladı!


Safranbolu Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.
Başvuru Şartları

Genel Şartlar

a) Türk vatandaşı olmak, 
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, 
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak, 
d) İlan edilen pozisyon için istenen öğrenim şartlarını haiz olmak, e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

Özel Şartlar

a) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak, 
b) İlan tarihi itibariyle özel veya kamu kurumlarında en az 6 yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
c) D grubu karneyi veya bu karneyi alabilecek şartları haiz olmak,
ç) İyi derece NetCad ve AutoCad vb. programlarını kullanabilmek ve Microsoft Office ortamında raporlama yapabilmek, 
d)Yürürlükteki Mesleki İmar ve Kamu Mevzuatına hâkim olmak, e) Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 40 yaşını doldurmamış olmak,

Başvuru Yeri ve Tarihi

Adaylar başvurularını 7 Aralık 2020 ile 15 Aralık 2020 tarihleri arasında Yeni Mah. Sadri Artunç Cad. Belediye İş Merkezi K:6 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır. 

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ


Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski