Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor!


Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 9 Sözleşmeli Sağlık personeli alımı yapıyor!

Başvuru Şartları

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.

e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

2. Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS sınavı KPSSP94 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS sınavı KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.

3. Adaylar belirtilen unvanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler.

4. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Başvuruda İstenilen Belgeler

1. T.C. Kimlik Kartı Fotokopisi

2. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

3. KPSS Sınav Sonuç Belgesi (-Ortaöğretim mezunları için 2018 dönemi KPSSP94 puanı, -Önlisans mezunları için 2020 dönemi KPSSP93 puanı değerlendirilecektir.)

4. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)

5. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

6. Deneyim Belgesi (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)

7. Eğitim Belgesi (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)

8. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-Devlet çıktısı)

9. Başvuru Formu

Başvuru Şekli

Başvuru yapacak adayların 15 gün içerisinde üniversitenin web sayfasından temin edecekleri başvuru formu ve istenilen belgelerle Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapmaları gerekir.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski