Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Servis Görevlisi Alımı Yapıyor!


Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri 35 servis görevlisi alımı yapacağını duyuruldu. Duyurulan alımla ilgili detaylar belli oldu.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Genel Şartlar 
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
 • 01.01.2021 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (01.01.1991 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)
 • Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
 • Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
 • Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

Özel Şartlar
 • Adayın veya ailesinin (başvuruda bulunacak adayın anne, baba veya eşinden herhangi biri) Ankara ili sınırları içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması gerekmektedir.
 • Adayların, ÖSYM tarafından 6-12-13 Eylül 2020 tarihlerinde yapılmış olan 2020-KPSS (Lisans) sınavının Tabloda belirtilen puan türünden en az 70 puan almış olması gerekmektedir.
 • Adayların Tabloda belirtilen Fakülteler ile (İktisat, İşletme, Siyasal Bilgiler ve İktisadi İdari Bilimler vb.) Endüstri Mühendisliği ve İstatistik bölümlerinden mezun olması gerekmektedir.
 • Tabloda belirtilen Fakülteler ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarının belirtilen Fakültelerinden mezun olmak.(Adayların, tabloda belirtilen Fakültelere denk sayılan Fakültelerden mezun olmaları halinde, YÖK tarafından onaylanmış denklik belgelerini tarayarak müracaatları sırasında başvuru ekranındaki ilgili bölüme eklemeleri gerekmektedir.)
 • Ancak, Endüstri Mühendisliği ve İstatistik Bölümlerinde herhangi bir denklik kabul edilmeyecek olup, bizzat Bölüm mezuniyeti aranacaktır.
Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler
 • Nüfus Kayıt Örneği,
 • Yükseköğretim Mezun Belgesi,
 • Ankara İli sınırları içerisinde ikamet ettiğini gösterir belge,
 • 2020 Yılına ait KPSS Sonuç Belgesi,
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi,
 • Fakülte Denklik Belgesi.

Başvuru Şekli ve Tarihi

Başvurular 25 Aralık 2020 tarihine kadar elektronik ortamda yapılacak olup Genel Müdürlüğüne veya Bölge Birliklerine şahsen, posta ya da e-posta yoluyla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlanla İlgili Detaylı Bilgi Almak İçin TIKLAYINIZ

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski