Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı Yapıyor
Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı

Fırat Kalkınma Ajansı; 15.07.2018 Tarih ve 30479 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 4 Sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ nin 187 inci Maddesinin ikinci Fıkrasının (g) Bendi ve 200 üncü Maddesi ile 27.06.1989 Tarihli ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 28 inci Maddesinin dördüncü Fıkrası hükümlerine dayanılarak hazırlanan ve 29.05.2019 Tarih ve 30788 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 20 Ekim 2020 Tarih ve 31280 Sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, TRB1 Düzey 2 Bölgesinin; Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli illerinin kalkınmasına ve gelişmesine hizmet etmek ve katkıda bulunmak isteyen, takım çalışmasına yatkın, iletişim becerisine, analitik ve stratejik düşünme becerisine sahip, değişen çalışma koşullarına uyum sağlayabilen, organizasyon ve yönetim becerisine sahip ve seyahat engeli olmayan kişiler arasından 1 (Bir) Hukuk Müşaviri Olarak Görevlendirilecek Uzman Personel, 2 (İki) Uzman Personel ve 2 (İki) Destek Personel alımı gerçekleştirecektir.

Başvuru ve Sözlü Yarışma Sınavı Tarihleri
 • Sınav Şekli Sözlü Yarışma Sınavı İlan Tarihi: 29 / 12 / 2020
 • Sınav Başvuru Tarih Ve Saatleri Başlangıç: 18 / 01 / 2021 - 08:00 Bitiş : 15 / 02 / 2021 - 23:59
 • Sözlü Yarışma Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Adayların İlanı: 22 / 02 / 2021
 • Sözlü Yarışma Sınavı: Tarihi Ajans tarafından, sözlü yarışma sınavına katılmaya hak kazanan adayların ilan edilmesi sonrası, www.fka.gov.tr adresinden ilan edilecektir.
 • Sınava Başvuru Yeri Başvurular: ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır. (Online Başvuru)
 • Sınav Yeri: Niyazi Mah. Buhara Cad. No: 195 Battalgazi/MALATYA Tel : (422) 212 87 98 - 99 Faks: (422) 212 87 97
 • İlan ve Sözlü Sınav Sonuçlarının Duyurulacağı Adres: www.fka.gov.tr
GENEL ŞARTLAR
 1. Türk vatandaşı olmak, 
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 4. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 5. Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut en az 1 (bir) yıl süre ile ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 6. Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, akıl hastalığı bulunmamak.
BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

Başvurular, 18 Ocak 2021 tarihinden başlayarak 15 Şubat 2021 tarihi saat 23:59' a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

 Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.

 Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, e-posta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Fırat Kalkınma Ajansı Personel Alımı ilanının tüm metnini görmek için TIKLAYIN.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski