Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alımı YapıyorMevlana Kalkınma Ajansı Personel Alımı

 T.C. Mevlana Kalkınma Ajansı’nda, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği ve 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 200 üncü maddesine göre yapılacak yarışma sınavı ile 1 İç Denetçi ve 3 Uzman Personel istihdam edilecektir.

Sınav Başvuru Takvimi
 • BAŞVURU TARİHLERİ: 20.01.2021 - 26.02.202
 • MÜLAKAT LİSTESİ İLAN TARİHİ: 05.03.2021
 • BAŞVURU ADRESİ: ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr
 • SINAV YERİ: Konevi Mahallesi Feritpaşa Caddesi No: 18 Meram/KONYA Tel: (332) 236 32 90 Faks: (332) 236 46 91
 • İLAN ve SINAV SONUÇLARI DUYURU YERİ: www.mevka.org.tr
ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR
 1. Türk Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
 4. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
 6. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE YERİ

 Başvurular, 20 Ocak 2021 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 26 Şubat 2021 tarihinde saat 23.59’a kadar ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr adresinde bulunan Mevlana Kalkınma Ajansı sınav başvuru bağlantısından yapılacaktır.

 Başvurular, "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Mevlana Kalkınma Ajansı Personel Alımı ilanının tüm metnini görmek için TIKLAYIN.

Lütfen kişisel bilgilerinizi ve telefon numaranızı yorum kısmına yazmayınız!

Yorum Gönderme (0)
Daha yeni Daha eski